“Халхголын Хишиг” ХХК нь 2009 онд байгуулагдсан бөгөөд мод үржүүлэг, ногоон байгууламж, нөхөн сэргээлт, ландшафтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Манай компани нь 2013 онд “Ойн мэргэжлийн байгууллага”, 2015 онд “Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт” тусгай зөвшөөрөл авсан бөгөөд мэргэжлийн боловсон хүчин, техник тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан баг хамт олон.

Дорнод аймгийн Халхгол суманд 5 га газар, Төв аймгийн Батсүмбэр суманд 60га газар мод үржүүлгийн газар байгуулан ажиллаж байна.