Олон улсын үзэсгэлэнд оролцов.

Халхгол /STEPPE BEE/ зөгийн бал нь Англи улсын Хүнсний Аюулгүй Байдлын шинжилгээний /RANDOX/ лабораторийн шинжилгээний хариу (105-р дээж) маш сайн гарч, зөгийн эмийн ба пестицидийн үлдэгдэл огт илэрсэнгүй. Олон улсын ApiExpo үзэсгэлэнд оролцсон шалгавар үзүүлэлтийг хангаллаа. Монгол зөгийн балны үнэлгээг нэг шатаар ахиулж чадлаа.